Thuan An Jobs December 2021:

Showing 1 - 9 of 9 jobs found
 • - Thực hiện xuất nhập, cân đối tồn kho. - Kiểm kê kho, đối chiếu số lượng thực tế và số lượng sổ sách. - Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên. Yêu cầu - Vui vẻ hòa đồng thân thiện. - Có khả năng làm việc nhóm. - Có khả năng s...

  Thuan An, Binh Duong

 • - Biên dịch các tài liệu, mail (Nhật - Việt). - Phiên dịch cuộc họp. - Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên. Yêu cầu - Vi tính văn phòng (Word, Excel). - Tiếng Nhật N2, N3 (ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại Công ty sản xuất)...

  Thuan An, Binh Duong

 • - Thực hiện xuất nhập, cân đối tồn kho. - Kiểm kê kho, đối chiếu số lượng thực tế và số lượng sổ sách. - Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên. Yêu cầu - Vui vẻ hòa đồng thân thiện. - Có khả năng làm việc nhóm. - Có khả năng s...

  Thuan An, Binh Duong

 • - Bốc và xếp hàng hóa từ xe cont/xe tải vào kho theo yêu cầu (50kg/bao) - Bốc và xếp hàng hóa từ kho lên xe tải/xe công ở cửa kho theo yêu cầu (50kg/bao) - Xếp hàng hóa, chuyển hàng trong kho - Làm các công việc khác trong xưởng sản xuất...

  Thuan An, Binh Duong

 • - Cài đặt - điều chỉnh điều kiện hoạt động thiết bị - Thực hiện đo đạt và báo cáo dữ liệu liên quan đến thiết bị, dữ liệu sản phẩm. - Thực hiện cải tiến quy trình sản xuất, cải tiến thiết bị nâng cao hiệu suất sản xuất, giảm lỗi, giảm tỷ ...

  Thuan An, Binh Duong

 • - Cài đặt - điều chỉnh điều kiện hoạt động thiết bị - Thực hiện đo đạt và báo cáo dữ liệu liên quan đến thiết bị, dữ liệu sản phẩm. - Thực hiện cải tiến quy trình sản xuất, cải tiến thiết bị nâng cao hiệu suất sản xuất, giảm lỗi, giảm tỷ ...

  Thuan An, Binh Duong

 • Chịu trách nhiệm quản lý tổng thể hoạt động cửa hàng, các hoạt động có sự liên kết giữa các bộ phận trong công ty liên quan đến vận hành. Đề xuất và hiện thực hóa các dự án, kế hoạch phát triển, xây dựng cải tiến quy trình hoạt động của...

  Thuan An, Binh Duong

 • - Thành viên mới Tham gia: 16/02/2017 Bài viết: Điện thoại: 0981300999 nhà hàng dê cần tuyển 1 nam nữ nép dọn phụ bếp lương thoả thuận. Ăn ở tại quán ko yêu cầu có kinh nghiệm chưa biết sẽ dc đào tạo lh sdt 0981300999. - Thành viên mới ...

  Thuan An, Binh Duong

 • Job Description: Relevant degree Chemical Engineering, Environment, Electrical, Mechanical, Industry knowledge, minimum 03 years in process equipment English or Japanese or Korean. Auto CAD is preferable. Specialize in technologicall...

  People Profilers - Thuan An, Binh Duong

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy. Your use of ZHired‘s Products and Services is subject to these policies and terms.