Ha Giang Jobs December 2021:

Showing 1 - 10 of 86 jobs found
 • Assist HRM in all operational procedures of the Department, including local staff recruitment, employees' benefits and responsibilities and support to other departments Duties and Responsibilities Recruitment 1. Assist HRM to recruit ...

  Ba Dinh, Hanoi - Quan Ba, Ha Giang | US$8,000,000.00 - 12,000,000.00 per month

 • Nhân viên hành chính cho bộ phận Buồng có trách nhiệm làm lịch phân ca, quản lý kho tàng, nhận các yêu cầu khác nhau, thu nhận những phàn nàn hoặc các yêu cầu về việc sửa chữa phòng khách hoặc các vấn đề khác từ khách hàng hoặc các bộ phận ...

  Ba Dinh, Hanoi - Quan Ba, Ha Giang | US$8,000,000.00 - 12,000,000.00 per month

 • - Tiê'p nhận kiểm tra ti'nh hợp ly', hợp lệ của ho'a đơn, hợp đồng và hồ sơ chư'ng từ co' liên quan, định khoản nhập liệu sô' liệu trên phần mềm kê' toa'n. - Kê khai ca'c ba'o ca'o thuê' hàng quy...

  Ba Dinh, Hanoi - Quan Ba, Ha Giang | US$12,000,000.00 - 20,000,000.00 per month

 • - Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản khi nhận việc, co' kinh nghiệm làm việc là lợi thê'. - Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, hòa đồng, vui vẻ, tôn trọng ca' nhân, đề cao h...

  Ba Dinh, Hanoi - Quan Ba, Ha Giang

 • - Mức lương : 5,5 tr + thưởng, tip ( Ăn trưa tại chỗ làm).Làm lâu dài tăng lương theo năng lực - Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng Yêu cầu công việc - Nhanh nhẹn Thân thiện, vui vẻ - Có trách nhiệm vơ'i công v...

  Ba Dinh, Hanoi - Quan Ba, Ha Giang

 • - Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản khi nhận việc, co' kinh nghiệm làm việc là lợi thê'. - Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, hòa đồng, vui vẻ, tôn trọng ca' nhân, đề cao h...

  Ba Dinh, Hanoi - Quan Ba, Ha Giang

 • - Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản khi nhận việc, co' kinh nghiệm làm việc là lợi thê'. - Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, hòa đồng, vui vẻ, tôn trọng ca' nhân, đề cao h...

  Ba Dinh, Hanoi - Quan Ba, Ha Giang

 • Liên hệ với những khách hàng chủ chốt trong phạm vi được giao, sử dụng hiệu quả nguồn dữ liệu khách hàng sẵn có và phát triển tìm kiếm khách hàng mới để tăng thị phần khách hàng Đảm bảo tối đa doanh thu việc thông qua bán hàng trực tiếp...

  Ba Dinh, Hanoi - Quan Ba, Ha Giang | US$5,000,000.00 - 8,000,000.00 per month

 • RECRUITMENT FOR SPONSORSHIP SERVICE OFFICER Good Neighbors is an international, non-profit humanitarian organization that plans, implements and raises funds for the provision of services in child education, community development, health, ...

  VUFO-NGO Resource Centre - Quang Binh, Ha Giang

 • Mô Tả Công Việc a. Be in charge of managing sponsored children in Quang Binh CDP by regularly updating the situation of the children as planned or requested; b. Implement all related activities to provide children's information to sponso...

  To Chuc Good Neighbors International (GNI) - Ha Giang, Ha Giang

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy. Your use of ZHired‘s Products and Services is subject to these policies and terms.