Hau Giang Jobs December 2021:

Showing 1 - 10 of 13 jobs found
 • Mô Tả Công Việc To be responsible for selling to dealers in Decorative segment in assigned areas. Yêu Cầu Công Việc - University graduate in Business Administration, Marketing or relevant fields; - At least 2 year working sales exper...

  Jotun Paints Vietnam Company Limited - Can Tho - Hau Giang

 • Mô Tả Công Việc Supply research for Special Projects or R&D projects - Evaluate the purchasing needs of the organization efficiently - Research to source potential suppliers and vendors to provide the suitable products and in terms of b...

  Cong Ty Co Phan Thuy San Viet Uc - Hau Giang

 • Sacombank hiện đang tuyển dụng vị trí này tại các địa điểm: Chi nhánh Hậu Giang. Nếu bạn cảm thấy phù hợp và có mong muốn ứng tuyển, vui lòng nhấn xem chi tiết công việc và nộp đơn ngay nhé... Mô Tả Công Việc § Thực hiện việc tiếp nhận,...

  Sacombank - Hau Giang

 • Mô Tả Công Việc 1/ NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG: - Phối hơp với các Bộ phận lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực định kỳ trong nhà máy & BP kinh doanh trình HRM Regional South. - Phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, thăng t...

  Mns Meat Sai Gon_Long An - Hau Giang - Vinh Long, Vinh Long

 • Mô Tả Công Việc 1. Kế toán tài chính: - Lập các báo cáo tài chính (bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các thuyết minh báo cáo tài chính) theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, ...

  Cong Ty Co Phan Thuy San Viet Uc - Hau Giang - An Giang

 • Giá trị THP mang lại 5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP + Thành tích - Đam mê Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê + Phát triển - Ả...

  Cty Tan Hiep Phat - Hau Giang - Binh Duong

 • Mô Tả Công Việc Quản lý, thiết kế, chỉ đạo và giám sát dự án xây dựng một cách an toàn, kịp thời và bền vững. Tiến hành khảo sát công trình và phân tích dữ liệu (bản đồ, báo cáo, kiểm tra, bản vẽ...). Thực hiện các nghiên cứu nghiệp vụ ...

  Cong Ty TNHH Giay Lee&man Viet Nam - Hau Giang

 • 1. Công tác thị trường: - Nắm bắt kỹ tình hình sản xuất nông nghiệp tại địa bàn: thời tiết, thủy văn, thời vụ, cơ cấu cây trồng, diện tích, giai đoạn sinh trưởng, tình hình sâu bệnh hại; - Hiểu rõ về sản phẩm của Công ty để phục vụ tốt ch...

  Hau Giang

 • Mô Tả Công Việc - Hướng dẫn, phối hợp thực thi chiến lược Tuyển dụng lao động của Công ty nhằm thu hút nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. - Hướng dẫn, phối hợp thực thi chiến lược Phúc Lợi Tiền Lương của Công ty nh...

  Masan Consumer Holdings - Hau Giang

 • - Tiếp nhận và xử lý mọi khiếu nại, thắc mắc của Khách hàng; - Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch bảo hiểm; - Thực hiện các nghiệp vụ hành chính và hỗ trợ đại lý; - Hỗ trợ hoạt động phát triển kinh doanh; - Thực hiện thu/chi tiền mặt...

  CONG TY TNHH BAO HIEM NHAN THO DAI-ICHI VIET NAM - Vi Thanh, Hau Giang - Ba Vi, Hanoi | US$7,000,000.00 - 9,000,000.00 per month

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy. Your use of ZHired‘s Products and Services is subject to these policies and terms.