Ninh Binh Jobs December 2021:

Showing 1 - 10 of 22 jobs found
 • - Chăm sóc Đại lý (ĐIỂM BÁN) theo tuyến bán hàng đã được định sẵn; - Chịu trách nhiệm thực hiện theo chỉ tiêu doanh thu, độ phủ sản phẩm Nhà phân phối được giao; - Quản lý các khách hàng thuộc cấp Đại lý của Nhà phân phối mình phụ trách; ...

  Ninh Binh, Ninh Binh | US$8,000,000.00 per month

 • - Chăm sóc Đại lý (ĐIỂM BÁN) theo tuyến bán hàng đã được định sẵn; - Chịu trách nhiệm thực hiện theo chỉ tiêu doanh thu, độ phủ sản phẩm Nhà phân phối được giao; - Quản lý các khách hàng thuộc cấp Đại lý của Nhà phân phối mình phụ trách; ...

  Ninh Binh, Ninh Binh | US$8,000,000.00 per month

 • Mô Tả Công Việc - Tên phòng ban: Phòng Cơ điện - Số lượng: 10 - Sửa chữa và cài đặt, lắp đặt các biến tần như LS, Seamens, Schneider, … - Có hiểu biết về các hệ thống sử dụng PLC - Đọc hiểu, thiết kế chương trình PLC & HMI theo yêu c...

  Ninh Binh, Ninh Binh

 • Mô Tả Công Việc Số lượng: 01 - Thực hiện xây dựng và quản lý hệ thống pháp chế nội bộ của Công ty; - Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Công ty tuân thủ pháp luật; -...

  Ninh Binh, Ninh Binh

 • Mô Tả Công Việc Số lượng: 02 - Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ nội quy, quy định về An toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ, Môi trường và 5S tại khu vực được phân quản lý - Kiểm tra, giám sát nhà thầu khi vào làm việc - Lập bá...

  Ninh Binh, Ninh Binh | US$7,000,000.00 - 8,000,000.00 per month

 • - Chịu trách nhiệm tính tiền, in hóa đơn cho khách hàng, ghi thông tin khách trên hóa đơn, thực hiện các thủ tục cần thiết cho khách hàng. - Kiểm tra kỹ giá bán, mã hàng trên label giấy, label vải nhằm tránh sai sót trước khi tính tiền. T...

  Ninh Binh, Ninh Binh - Long Bien, Hanoi | US$8,000,000.00 - 12,000,000.00 per month

 • Mô Tả Công Việc OVERALL PURPOSE OF THE JOB Manage Warehouse and Transport 3PL to perform all warehouse activities which includes In-bound and Out-bound and all warehouse storage transactions at right cost: pick and pack, deliver the righ...

  Ninh Binh, Ninh Binh - Bac Ninh, Bac Ninh

 • Mô Tả Công Việc FOUR PAWS is the global animal welfare organisation for animals under human influence, which reveals suffering, rescues animals in need and protects them. Find out more about our sustainable campaigns and projects on www.f...

  Four Paws - Ninh Binh, Ninh Binh

 • Mô Tả Công Việc Job Description - Quantity: 01 (01 Mechanical Engineering) - Working Place: Gian Khau Industrial, Gia Tan Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province Candidates will be arranged appropriate department based on your...

  Ninh Binh, Ninh Binh | US$1,000.00 - 1,400.00 per month

 • Mô Tả Công Việc Working place: Ha Noi Reporting to: Executive Director Support the Director Board to build the communication and fundraising strategy for SVW. Engage with media to branding for SVW and our conservation activities. Fi...

  Save Vietnam'S Wildlife (Svw) - Hanoi - Ninh Binh, Ninh Binh

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy. Your use of ZHired‘s Products and Services is subject to these policies and terms.